Fix Aangifte Inkomstenbelasting App Not Working on Android & iOS

Are you having problems with the Aangifte Inkomstenbelasting app on your Android or iOS device? This comprehensive article provides valuable insights into the root couses behind the Aangifte Inkomstenbelasting app not working and ways to fix it, ie server down, white screens, stuck, crashing at startup, other server glitches, or network errors.

Aangifte Inkomstenbelasting App Detailes

application nameAangifte Inkomstenbelasting
Developer nameBelastingdienst
Publish date2020-02-05 08:00:00
Rating4.74823

Met de aangifte-app kunt u uw aangifte inkomstenbelasting 2022 doen.
U haalt met uw DigiD uw gegevens op. Daarna controleert u ze. Klopt alles? Dan kunt u uw aangifte meteen ondertekenen en verzenden.

De Aangifte app is alleen te gebruiken in combinatie met de DigiD app. De DigiD app moet op hetzelfde apparaat staan en u gebruikt de pincode van de DigD app om de Aangifte app te openen.

Doet u aangifte met een fiscale partner? Dan heeft uw partner ook de DigiD app nodig op zijn of haar eigen apparaat.

Kijk eerst of u wel aangifte kunt doen met de app.
Die kans is groot als u vorig jaar niets hoefde te wijzigen of aan te vullen, en als uw situatie niet is veranderd.

U kunt de aangifte-app niet gebruiken als u:
– niet het hele jaar dezelfde fiscale partner had
– uw woning hebt gekocht of verkocht en daardoor aftrekbare kosten had
– een restschuld voor een vroegere eigen woning had
– uw woning tijdelijk verhuurde, bijvoorbeeld via Airbnb
– een onderneming had
– aandeel in een onverdeelde erfenis had
– inkomsten uit overig werk had
– in het buitenland woonde
– inkomsten uit het buitenland had
– bezittingen in het buitenland had
– co-ouder was, en uw minderjarige kind niet op…

Reasons why Aangifte Inkomstenbelasting App not Working for you?

There maybe many root causes depending on the issue you are facing & why it is not working.

Here are a few-

 • app server is going under heavy traffic, offline or under-maintenance.
 • Application is not compatible with your phone.
 • This app is not compatible with the current Version of your phone’s OS.
 • You haven’t provided sufficient permissions.
 • There is some issue with your network,
 • The user id or password that you are entering you are not right.

Whatever the issue is, most of the time you can fix it.

How can i fix Aangifte Inkomstenbelasting App not working error?

If this Utilities mobile app not working on your Android phone, here is how to fix-

 1. Check if there is an update. Install the latest update if there is.
 2. Check data speed, Find out that this is not a Internet related issue.
 3. Check the status of the servers, and confirm that the servers are not unreachable today.
 4. If there is no problem with the server, network, or update you can try resetting Aangifte Inkomstenbelasting. to do so clear out app cache and data.
 5. Check on the app store page, that if the other users like you are facing the same problem. If that’s the case it is most likely a bug.
 6. Some developers won’t allow APK installation from third-party sources. Uninstall it if you download installed from an unofficial website.
 7. You can fix login errors by resetting password.
 8. Try clearing out app cache & data and restart phone.

Conclusion

That’s how a user can fix the not working error.

James Archer is a highly skilled professional with a deep passion for the tech industry. His dedication to his work, combined with his expertise and experience, make him a valuable asset to Apptricker team